دسته بندی آگهی

آخرین لیست ها

جدیدترین لیست های ما را بررسی کنید

نمایش آگهی های بیشتر

آخرین مطالب

آخرین مقالات ما را بخوانید

محبّت؛ اساس کامیابی

محبّت؛ اساس کامیابی مشاهدات نشان داده است که یکی از علل بسیار شایع نارضایتی و بهانه‌جویی همسران از یکدیگر و زندگی با هم، عدم موفقیت و کامیابی در رابطه‌ی جنسی است.   اگرچه بیشتر مواقع مراجعین، خواسته یا ناخواسته این اصل مفقود را پنهان داشته و عوامل دیگری را به عنوان مشکل عنوان می‌کنند.   یکی از ریشه‌های اساسی که علی‌رغم غیر حقیقی بودن با تبلیغات یک‌طرفه سنّت‌نمایی ‌کرده و اصلی بی‌رقیب جلوه نموده و اصلی بی‌رقیب جلوه نموده، شهوت است.   چنان‌که متاسفانه جامعه‌ی ما پذیرفته که رابطه‌ی زناشویی از مبداء شهوت و به جوشش و رونق آن به میان آمده و سیر متوقّع و مطلوب خود را طّی نموده، به مقصد کامیابی می‌رسد.   امری که در اینجا مورد نظر ماست، بیان کذب بودن این مدّعای مسلّم تلّقی شده است؛ زیرا شهوت از ذهن تشنه شروع شده و ربطی به حیات طبیعی انسان ندارد، بلکه در زندگی حقیقی انسان فقط و فقط محبّت، برای برقراری رابطه‌ی جنسی کامل و ظهور نهایت کامروایی مورد نظر کافی و از هر حیث بی‌نظیر و بدون جایگزین است.   شهوت از فقدان وحدت می …
Read more
  • 0